Kaartleggen

Over kaartleggers en kaartleggen zijn nogal eens misvattingen. Zoals in elk beroep zit er kaf tussen het koren, zo ook tussen 'helderzienden'. Het is dan ook aan ieder van ons om dat van elkaar te leren onderscheiden.

Het is niet de bedoeling dat diegene die kaartjes laat leggen, zijn lot uit handen geeft en gaat leven naar die informatie die hij heeft doorgekregen. Ieder mens heeft zijn eigen lot in handen en kan ten allen tijde daar iets mee doen.

Persoonlijk gebruik ik liever de term 'kaartlezen' in plaats van 'kaartleggen'. Iemand die de kaarten 'leest' krijgt ook intuïtieve informatie door die van belang kan zijn voor de cliënt.

Een kaartlezing geeft verduidelijking, zicht op..., dingen die op dat moment bewust of onbewust aanwezig zijn in het leven van diegene die de kaartjes laat leggen.
Bij elke kaartlezing hoort steeds een intuïtieve tekening of mandala die ik zelf vooraf maak voor de vraagsteller. De informatie die bij deze tekening/mandala hoort, vormt de 'rode draad' doorheen de legging.

De kaartlezing heeft als doel om (gezondheids)tips en informatie te geven. Zoals eerder vermeld, heeft de vraagsteller steeds zijn lot in eigen handen. Hij kan al dan niet rekening houden met de aangereikte informatie.
De kaartlezing én de intuïtieve tekening verduidelijken wat op dat moment bewust of onbewust aanwezig is. 

Er wordt niets beloofd, enkel aangereikt!

Zaken die in het verleden gebeurd zijn en opgemerkt worden tijdens de kaartlezing, zijn gegevens die kunnen gebruikt worden om in het heden iets mee te doen. Het is niet de bedoeling blijven vast te hangen in het verleden, maar te leven en te handelen in het nu, mee te stromen met het ritme van de zee.
Waarnemingen voor de toekomst kunnen gebruikt worden als richtlijnen of wegwijzers.

Ik doe kaartlezingen met: Zigeunerkaarten, Osho Zen, Tarot van White, Lenormand.