Vanwaar de naam LARIMAR

 

Larimar is de naam van een edelsteen (ook dolfijnsteen genoemd) en staat voor:

Laat je maar meestromen met het ritme van de zee. (LA-RI-MARE)

Zoals de zee opkomt en zich weer terugtrekt (eb en vloed), zo gaat het ook in een mensenleven. Soms zetten we 6 stappen vooruit en dan weer 1 achteruit. Dit ritme is noodzakelijk om bij bepaalde gebeurtenissen even stil te staan.

Zoals de zee laagten en diepten heeft, zo heeft ook de mens zijn emotionele en minder emotionele momenten, zijn ups en downs. Maar ook deze zijn nodig om op zelfonderzoek uit te gaan.

Zoals er storm op zee kan zijn en de golven hoog boven de zeespiegel uitreiken, ook zo kan de mens stormen in zijn leven trotseren. We zijn vaak veel sterker dan we soms menen te zijn.

Zoals de zee kan kabbelen, zo kabbelend gaat het ook al weleens in een mensenleven.

Zoals de zee rustig en stil kan zijn, zo zegt men wel eens tegen een rustig iemand 'stille waters hebben diepe gronden'.

Zoals de zee troebel of helder kan zijn, zo ook zien wij als mens de dingen soms als in een waas of in helderheid en krijgen we opeens inzicht.

Zoals de zee reikt tot aan de horizon, ook zo heeft de mens een verre draagwijdte.

Hoe de zee ook is, hoe een mens de dingen ook ervaart, alles heeft zo zijn eigen reden.

Wanneer we ons hiervan bewust worden, kunnen we ons laten meestromen met het ritme, zonder tegenstribbelen. Want elk ritme heeft zijn eigen mooie moment.