top of page
Naturo: Wettig erkende beroepsvereniging


Naturo is een Belgische beroepsvereniging voor hulpverleners die werken met complementaire en alternatieve methodes in hulpverlening.
De vereniging werd opgericht in 2000 en werd door de Raad van State officieel erkend als beroepsvereniging voor Naturopaten (B.S. 25/03/05).
Naturo is een overkoepelende organisatie voor de talrijke hulpverleners en verenigingen die in deze sector werkzaam zijn.
De leden hebben stuk voor stuk de nodige bekwaamheden om op een professionele wijze hulp te bieden in de specialisaties waarvoor zij zijn ingeschreven en hebben voor deze specialisaties ook een degelijke BA-verzekering onderschreven. Zij hebben bovendien
allen de ethische code en de gedragscode van de vereniging onderschreven.
Naturo waakt over de deontologie van het beroep en streeft naar een verdere professionalisering van de complementaire en alternatieve methodes in het algemeen en van de leden in het bijzonder. Zij ijvert voor de erkenning van de CAM-therapieën in ons land en de harmonisering ervan binnen de Europese unie.
De vereniging zorgt tevens voor de permanente bijscholing van haar leden en een correcte informatie naar het publiek toe.


Visie en Missie van de beroepsvereniging
Wereldbeeld


We zien dat meer en meer mensen tegenwoordig naar andere benaderingen zoeken, naast de positief-wetenschappelijke benadering van de huidige gezondheidszorg. Het huidige model heeft ontegensprekelijk zijn voordelen, maar ook zijn beperkingen: de wereld, en zeker een mens, is niet te vatten in een zuiver wetenschappelijk model.
Gezondheid zien we niet enkel als de afwezigheid van ziekte, maar eerder als een toestand van harmonie en welbevinden, niet alleen op fysiek, maar ook op emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.


Visie


Een wereld (België) waarin personen die dit wensen zich kunnen ontplooien tot wie hij of zij in wezen is, en op die manier een authentiek leven kunnen leiden.
Gezondheid is hierbij het gevolg van een individueel proces van zelfkennis en zelfverwerkelijking.


Missie


Naturo wil, binnen het kader van de bestaande wetgeving, de opdracht op zich nemen, om de CAM therapieën uit te bouwen tot een maximale, volwaardige benadering van de mens, m.a.w. dat het meest authentieke van die persoon naar boven kan komen.
Naturo wil o.a. kwalitatief hoogstaande hulpverleners aanbieden, die een gids kunnen zijn voor iedereen die verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en ervaringen wil opnemen.
Door het brengen van bewustzijn kunnen op die manier vele hedendaagse ziektebeelden voorkomen worden (doordat de signaalfunctie van de ziekte overbodig wordt). CAM hulpverleners begeleiden dit proces en werken dus eerder preventief en oorzakelijk.
De gebruikte techniek is dan hoogstens een vorm waarmee de gids de cliënt dieper in contact met zijn ware ik brengt. De veranderingen bij de cliënt kunnen niet altijd alleen gemeten worden aan de hand van één of andere absolute norm. Belangrijk is ook de manier waarop de cliënt zijn eigen leven evalueert.
Naturo wil de CAM hulpverleners de meest correcte ondersteuning meegeven, zowel op het vlak van zijn vorming, als op het vlak van het ZIJN als hulpverlener. Met de overheid en de verzekeringmaatschappijen willen ze een opening zoeken met het oog op de terugbetaling van de verleende diensten van de CAM hulpverleners.


Historiek


Naturo is opgericht als reactie op de wet Colla, die in 1999 voor het eerst toeliet dat complementaire praktijken, zoals therapeutische massages of andere helingsvormen, l egaal konden worden uitgeoefend in België, onder gereglementeerde voorwaarden. 
Zo moet iemand die ondersteunende handelingen wenst te verrichten zich o.a. inschrijven bij een wettig erkende beroepsvereniging.
Naturo wil een betrouwbare vereniging zijn, die openstaat voor alle kwaliteitsvolle hulpverleners die vanuit aandacht en aanwezigheid hun cliënten begeleiden naar meer authenticiteit.

bottom of page