top of page

DE MANDALA

De weerspiegeling van de ziel

boek-hilde.jpg

Geen enkel ander boek bevat zoveel info.
Het is uniek in zijn soort

 

Hoe het idee groeide om een boek te schrijven


Van kindsbeen af was tekenen en kleuren voor mij een leuke bezigheid. Hierin kon ik mijn creativiteit en gevoelens kwijt. In het voorjaar van 2000 werd naar aanleiding van een cursus bloesemremedies het tekenen weer aangewakkerd. De cliënt werd
voorgesteld door een boom: zijn levensboom werd in beeld gebracht. Mijn eerste intuïtieve tekening was een summiere boom, getekend in potlood, maar had zeker een heel bijzonder betekenis. 
Stilaan begonnen mijn intuïtieve tekeningen meer vorm te krijgen en een speciale plaats in te nemen. Ondertussen had ik de weg naar De Levensschool gevonden, volgde de vierjarige opleiding voor integrale gezondheidszorg en maakte ter afronding een proefstuk met als titel 'De mandala: de weerspiegeling van de ziel'. 
De twee jaar durende studie naar de werking van de intuïtief getekende mandala, leverde als resultaat op dat door deze vorm van tekenen gedachten, emoties en het innerlijke in beeld gebracht worden en dat de intuïtief getekende mandala een prachtig
werkinstrument is om de oorsprong van blokkades op te sporen, dit ter bevordering van de algehele gezondheidstoestand van de mens.
Ik had reeds vele jaren ervaring met intuïtief tekenen alvorens ik de mandala leerde kennen. Hierdoor was en is het voor mij eenvoudiger om de symboliek en de kleuren die gebruikt worden te analyseren. Mijn goed waarnemingsvermogen en mijn scherpe intuïtie maken het mij makkelijker en mogelijk om ook niet-zichtbare informatie op te vangen en te 'ontcijferen'.
Wat intuïtief mandalatekenen is en wat ik onderzocht heb, wou ik graag delen met allen die interesse hebben om met mandala's te werken of diegenen die het symbool der symbolen nog niet kennen er wegwijs in te maken. 
De bijzondere waardering die ik voor mijn proefstuk kreeg en het duwtje in de rug door Prof. Jef Vangenechten, zetten mij aan om de knoop door te hakken en datgene wat gaandeweg al gegroeid was, uit te voeren: een boek publiceren.

De mandala: de weerspiegeling van de ziel

ISBN 978-94-6190-774-5
NUR 600

30 euro per boek, incl. cd-rom
Verkrijgbaar in mijn praktijk Larimar

Over het boek


Het boek bevat 284 pagina's informatie, illustraties, praktijkvoorbeelden, kleurrijke mandala's, enz. en een bijgevoegd cd-rom met tal van volledig uitgewerkte praktijkcases.
Op de vragen zoals 'Kan men via het intuïtief mandalatekenen bij de oorsprong van heel wat blokkades geraken? Hoe kan van daaruit de algehele gezondheidstoestand van de mens verbeterd of ondersteund worden? Bestaat de mogelijkheid om de ontwikkeling van de cliënt af te leiden uit het tekenen van mandala's en er zijn of haar ondersteuning naar te richten? Heeft het intuïtief mandalatekenen een helende werking, geeft het
hernieuwde energie en draagt dit symbool bij aan het zelfgenezend proces van de mens?' wordt gaandeweg een antwoord gegeven.
In mijn boek wordt ook verwezen naar heel wat psychologen, filosofen, therapeuten, grondleggers, enz. Allemaal mensen die elk in hun vakgebied iets te betekenen hadden/hebben. Zij vormden het fundament waarop ik kon verder bouwen om zo een stevige constructie neer te zetten: een boek dat ten alle tijde kan geraadpleegd wordendoor iedereen, van leek tot gezondheidsconsulent, begeleider, leerkracht, psycholoog,
enz.
 

De achttien hoofdstukken vloeien over van het ene in het andere, te beginnen bij de geschiedenis en de psychologie van het tekenen, gevolgd door: 'Het concept mandala', 'De mandala als symbool', ''Mandala's in verschillende culturen', 'Intuïtief mandalatekenen', 'Doel en functies van de mandala', 'Kleuren en hun symboliek', 'De chakra's', 'Temperamentenleer', 'De oerelementen', 'Taal der symbolen', 'Getallensymboliek', 'De mandala als allesomvattend symbool', 'Van droom naar mandala', 'Drama in de moederschoot', 'Archetype', 'De zoektocht van Prof. Jef Vangenechten' tot 'De mandala in de praktijk van de gezondheidsbegeleider'.

 

Mijn boek kan tevens als cursusboek aangekocht en gebruikt worden voor de lessen/workshops/lezingen die ik geef. 

 

 

En hoe het allemaal  begon ...

Mijn eerste intuïtieve tekening.

bottom of page