top of page
Gems1.jpg

Hoe ga ik tewerk?
Wanneer ik de naam heb van diegene voor wie de steen bedoeld is, is dat voldoende om aan de slag te gaan. Er wordt een energetische verbinding gelegd met de vraagsteller en de steen die voor die bepaalde persoon bestemd is, begint dan mijn aandacht te trekken. Intuïtief word ik naar het kristal geleid. Die edelsteen ga ik dan heel aandachtig en tot in detail bekijken en aanvoelen. Alles wat deze steen mij te vertellen heeft schrijf ik neer in een unieke boodschap. Deze boodschap bevat eigenschappen en kwaliteiten van de ontvanger, aandachtspunten, mogelijke blokkades, tips ter ondersteuning voor de persoon in zijn totaliteit: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek.
Aangezien edelstenen door de wijze van hun ontstaan, hun samenstelling en hun bepaalde innerlijke structuur heel veel informatie in zich dragen, bezitten ze tal van ondersteunende en harmoniserende eigenschappen die ze op hun beurt weer uitstralen. De kwaliteiten van het kristal, samen met de persoonlijke boodschap, dragen bij tot hethervinden van evenwicht en harmonie, tot de ondersteuning van het zelfhelend
vermogen en het bewustwordingsproces van eenieder.

De volledige boodschap wordt uitgetypt op een A-4tje.

Edelsteentherapie - Edelstenen lezen - Edelsteenreading

‘Edelstenen lezen’ wat houdt dat nu precies in? Wat wordt er bedoeld met ‘boodschappen’? En hoe voel ik aan welke steen bij welke persoon hoort?
Sinds ik jaren geleden aan een edelsteenavond een nieuwe wending gaf, bleven de aanvragen voor ‘edelstenen met een boodschap’ binnenstromen. Honderden kristallen, vergezeld van een boodschap, gingen de deur uit en kregen een nieuwe ‘eigenaar’. De positieve reacties over de inhoud en de ‘juistheid’ van de boodschappen kon ik niet zomaar naast me neerleggen.
Regelmatig krijg ik de vraag of ik ‘helderziend’ ben, maar ik hou het liever bij het ‘luisteren naar en het volgen van mijn intuïtie’, handelen naar mijn ingevingen, het begrijpen en ontcijferen van symbolen, het waarnemen van dingen waar ik zelf geen verklaring voor kan geven. En nooit uitgaan van het feit dat ik de ‘allesweter’ ben, integendeel. Goed geaard blijven en mezelf in vraag stellen, vind ik erg belangrijk. Ook nadien bij de vraagsteller even aftoetsen of de boodschappen in grote lijnen herkenbaar zijn vind ik belangrijk.

Edelsteen 5.jpg

Hoe aanvragen en welke formule?
Je kan me via mail (info@larimar.be) of telefonisch (0477/23 35 10) de naam doorgeven van de persoon voor wie je deze reading wenst. Na enkele dagen kan de steen met boodschap afgehaald worden. De reading zit steeds in een gesloten omslag.
Een edelsteenreading kan ook individueel tijdens een consult in mijn praktijk. Dan wordt er tijdens het gesprek dieper ingegaan op de boodschap, de ondersteunende tips en de werking van de steen.

Ik werk ENKEL OP AFSPRAAK.

Ook in mijn edelstenenwinkeltje ben je steeds van harte welkom na een seintje.

bottom of page