top of page
Reflexology

Mensen die kanker hebben of gehad hebben, hebben vaak zo’n nood aan ontspanning, aan hun hoofd even leeg te kunnen maken, hun verhaal kwijt te kunnen, begrepen te worden, aan ondersteuning, ...
Onco-reflex of voetreflexmassage bij kanker kan tijdens alle stadia van kanker gegeven worden: pré- of postoperatief, tussen de behandelingen door, gedurende de chemotherapie of bestralingen, tijdens de herstelfase, tijdens de palliatieve fase, tijdens de terminale fase, … Ook na volledig herstel
kan de nood aan verdere ondersteuning groot zijn.
Onco-reflex ondersteunt niet alleen het fysieke lichaam, maar ook het mentale, emotionele, spirituele en sociale proces. De liefdevolle aanraking van de voeten tijdens deze massage zorgt voor rust, houvast en een gevoel van veiligheid. Deze massagevorm kan ook bijdragen aan het verminderen van pijn, slapeloosheid, misselijkheid, angstgevoelens, stress, … De massage wordtsteeds afgestemd op hoe de cliënt zich op dat moment voelt en in welke fase hij/zij zit.
Deze vorm van voetreflexmassage is hoofdzakelijk gericht op ontspanning en comfort. Wanneer iemand volledig klaar is met de behandelingen, kunnen de massages iets intensiever gegeven worden. Die sessies zijn dan eveneens gericht op ontspanning, maar ook op ontgiften, opbouwen van het immuunsysteem, het energiepeil verbeteren, emotioneel en mentaal herstel, … Want ook na de behandelingen blijven bepaalde klachten vaak nog lang naslepen en is een goede ondersteuning meer dan welkom.

Ben je kankerpatiënt of kankerpatiënt geweest of ken je iemand met die diagnose, dan mogenjouw/zijn/haar voeten in volle vertrouwen in mijn handen gelegd worden.

ONCO-REFLEX OF VOETREFLEXMASSAGE BIJ KANKER

De diagnose kanker, welke vorm dan ook, en alles wat daarmee gepaard gaat, heeft een grote impact op het menselijk lichaam. Allerhande emoties kunnen de kop op steken. Welke behandelingen dienen er opgestart te worden, wat zijn de gevolgen van die behandelingen, welke prognose is er, … ? Ook wanneer iemand kankervrij wordt verklaard, kunnen de bijwerkingen van de behandelingen of de angst voor herval nog een hele tijd blijven aanslepen. Het verwerkingsproces (fysiek, mentaal, emotioneel) is niet zomaar op één twee drie verdwenen.

Ik werk ENKEL OP AFSPRAAK.

Ook in mijn edelstenenwinkeltje ben je steeds van harte welkom na een seintje.

bottom of page