top of page
Voet massage

Hoe werkt psychzone harmonisering?

Psychozones zijn bepaalde zones of punten op de voeten die door dieptestimulatie de gezamenlijke energiehuishouding in het lichaam op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Psycho-energiebanen vormen de verbinding tussen de psychozones. De energiebanen verbinden de organen met de psyche. Emoties zijn verbonden met organen, kanalen enweefsels. Psychozone harmonisering is een geëigende techniek om de levenskracht en levensenergie in beweging te brengen en te prikkelen om de eigen functies van het lichaam te verbeteren.Sluimerende krachten, wensen, talenten, mogelijkheden, kwaliteiten, ... kunnen vrijgemaakt worden zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen. De wil wordt versterkt ende daadwerkelijke omzetting wordt mogelijk. Psychozone harmonisering heeft een diepgaand effect op fysiek, emotioneel en mentaal vlak en zorgt voor een betere doorstroming op alle vlakken. Psychozone harmonisering stimuleert het zelfgenezend vermogen en het lichaamseigen afweersysteem en leidt naar homeostase.

Psychozone.jpg

Stappenplan op de voet

 • Stap 1: voetzone plantair: opruimen van blokkades in het huidige leven, in het hier en nu

 • Stap 2: voetzone dorsaal: opruimen van blokkades van vorige levens, vorige incarnaties, overgeëfde thema's, kwetsuren op zielsniveau

 • Stap 3: voetzone mediaal: beweging brengen en opruimen van blokkades in de prenatale periode, de conceptie en préconceptie (Cfr. Metamorfosetechniek van Robert St-John)

 • Stap 4: voetzone lateraal: het bewegingsapparaat stimuleren om soepel in het leven te staan.

Psychozone Harmonisering is een aangename en ontspannen techniek, zowel voor de gever als voor de ontvanger, omdat hij in stilte, rustig, repetitief en zacht uitgevoerd wordt. Het mentale valt stil en er wordt contact gemaakt met het innerlijke. Het is haast meditatief werken.
Psychozone harmonisering is geen vervanging voor een reguliere medische of psychologische behandeling en kan op zichzelf of ter ondersteuning van een reguliere medische behandeling gedaan worden.

Psychozone harmonisering

Psychozone harmonisering is een energetische methode die zich vooral richt op het ondersteunen van het psychisch en emotioneel evenwicht van de mens.  Het is een zachte, pijnloze en vloeiende massage die ritmisch en met gelijke druk wordt
uitgevoerd op de voeten. Hierbij worden psychozones gemasseerd en gedraineerd via psycho-energiebanen naar loslaatpunten.
Psychozone harmonisering is een tool om ballast en blokkades aan te pakken en op te ruimen. Deze techniek versterkt de drie-eenheid lichaam, geest en ziel.

Lichaamsgenezing

Voor wie?
De methode is eenvoudig en werkt toch diepgaand bij mensen met:

 • eetstoornissen (anorexia, boulimia)

 • alcoholverslaving

 • rookverslaving (nicotineverslaving)

 • medicijnen- en drugsverslaving

 • slaapstoornissen

 • depressie

 • nervositeit, stress

 • onzekerheid, remmingen, contactmoeilijkheden, autisme

 • concentratiegebrek (studenten)

 • angstaanvallen, faalangst, hyperventilatie

 • lichamelijke en geestelijke verzwakking, burn-out, CVS

 • menopauze en overgangsproblemen

 • examenkoorts, plankenkoorts.

Voor elk van deze klachten wordt een specifiek schema gevolgd.
Ook hoogsensitieve personen, zwangere vrouwen, palliatieven, ... hebben baat bij deze harmoniserende massagetechniek.


De techniek combineert:

 • reflexzones

 • energiebanen

 • drukpunten

De drukpunten worden aan de cliënt aangeleerd zodat deze dagelijks kunnen gemasseerd worden door de cliënt zelf.

Ik werk ENKEL OP AFSPRAAK.

Ook in mijn edelstenenwinkeltje ben je steeds van harte welkom na een seintje.

bottom of page